Peter Hebblethwaite

Wat zat er achter ‘Pacem in terris’?

Achter het concept en de uitwerking van ‘Pacem in terris’ (1963) – de eerste encycliek die zich uitdrukkelijk richtte tot àlle mensen van goede wil – zaten de persoonlijke ervaringen van de brancardier uit WOI en de Apostolisch Delegaat in Turkije uit WO II, die Roncalli is geweest. Maar de onmiddellijke en dringende aanleiding was de rol van rechtstreeks bemiddelaar tuseen de supermachten die paus Johannes XXIII in de Cuba-crisis van oktober 1962 heeft gespeeld.

verschenen: Mei 1983, blz. 710

jaargang: 50/08