Lieve Scheer

Water… Water

Marsmans ‘Herinnering aan Holland’

Met zijn ‘Herinnering aan Holland’ heeft Marsman in twee volzinnen, over korte verzen met ritmische toppen verdeeld, een ongemeen aangrijpend beeld opgeroepen van een landschap en een volk, in de ban van de rust en de dreiging van het alom aanwezige water.

verschenen: September 1983, blz. 1019

jaargang: 50/11