E. Derouane

Waterstof : de brandstof van de toekomst ?

De energiecrisis is niet van louter politieke of economische aard: het staat al lang wetenschappelijk vast dat het stijgend verbruik van fossiele brandstoffen moet leiden tot een voorzienbare en definitieve uitputting ervan. Er moet dus dringend naar laternatieve energiebronnen worden uitgekeken, die door hun overvloedig en/of cyclisch karakter een welhaast onbeperkte duurzaamheid waarborgen. De auteur verklaart waarom waterstof waarschijnlijk de energiebron van de toekomst wordt.

verschenen: Maart 1975, blz. 493

jaargang: 42/06