Henk Jans

We gaan de oceaan ontginnen

De laatste dertig jaar werden op of onder de zee- en dieptebodem nieuwe ertsen, aardolie- en aardgasvoorraden ten dele al ontgonnen, ten dele alleen maar verkend. De recente uitputting van eertijds rijke visgronden suggereerde een aantal alternatieve ontginningsmethoden van de nog aanwezige en aanzienlijke proteïnemassa. Alleen een (vaak) pijnlijk rationeel en eerlijk aanvaard internationaal beheer kan waarborgen dat die rijkdom van de oceanen zowel rechtvaardiger verdeeld wordt als in zijn voortbestaan zelf verzekerd blijft.

verschenen: Januari 1978, blz. 331

jaargang: 45/04