Jürgen Jaspers

Weg met de taalkundigen?

Taalzorg staat de laatste tijd opnieuw sterk in de publieke belangstelling. Maar hoe meer men over taalzorg en taalnormen in debat gaat, hoe dieper het water lijkt te worden tussen vakmensen en belangstellenden. ‘Sluit ze op in een zonnige kliniek!’, riep Benno Barnard over taalkundigen. Ondanks de wederzijdse ergernis verliezen beide partijen het verband tussen taalnormen en hun eigen overtuigingen uit het oog. Het debat over taalnormen lijkt daarom andere inhoudelijke paden te moeten bewandelen.

verschenen: Januari 2010, blz. 36

jaargang: 77/01