M. Smits van Waesberghe

Wegen naar mystieke ervaring

*mystiek* *Mystieke tractaten* *Ruusbroec* *De verhevenheid van de geestelijke bruilof of de innige ontmoeting met Christus*

verschenen: September 1978, blz. 1036

jaargang: 45/11