Eva Morre en Patrick Loobuyck

Wegen naar tolerantie

Op pad met Nicolaus Cusanus

Gezien de hedendaagse spanningen met de islam, is het interessant te zoeken naar invalshoeken uit het verleden om positief met de islam om te gaan. Nicolaus Cusanus (1401-1464), een van de eerste theologen die zich vanuit een welwillende interesse met de islam heeft beziggehouden, kan hierbij een inspiratiebron zijn. In zijn De Pace Fidei thematiseert hij de mogelijkheid van een interreligieuze dialoog. In Cribratio Alkorani verdedigt hij zoveel als mogelijk een interpretatie van de Koran die in overeenstemming is met de christelijke leer.

verschenen: Februari 2011, blz. 125

jaargang: 78/02