Maurits Coppieters

Welk Vlaanderen in welke wereld?

In België zowel als in Nederland doet er zich een herverkaveling voor van het politieke landschap. De traditionele partijen reageren verkrampt. In Vlaanderen werkt eresenator Maurits Coppieters aan een politiek project dat tot een ‘hergroepering’ van politieke partijen en maatschappelijke bewegingen zou moeten leiden. Een inspirerende utopie?

verschenen: Februari 1995, blz. 171

jaargang: 62/02