Marcus Leroy

Welke ontwikkelingshulp voor Afrika?

Terwijl de westerse wereld zelf begint te twijfelen aan de waarde van ongeremde economische groei en technologische vooruitgang, gaat ze ermee door dit maatschappijmodel op paternalistische wijze aan Afrika op te dringen. Marcus Leroy pleit voor een meer bescheiden ontwikkelingshulp die op de eerste plaats kennisoverdracht nastreeft.

verschenen: April 1996, blz. 307

jaargang: 63/04