Jan Kerkhofs

Welke paus?

Wie ook de volgende paus wordt, dat hij een voor een zware opgave staat is zonneklaar. Al geruime tijd dringen bisschoppen uit diverse landen aan op hervormingen in de rooms-katholieke kerk. Die kerk, die in haar denken en in haar structuren nog sterk door de Grieks-Latijnse cultuur getekend is, moet in het derde millenium een pluriforme en multiculturele wereldkerk worden.

verschenen: Januari 2000, blz. 39

jaargang: 67/01