Carlos Tindemans

Welsprekend zwijgen

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie was altijd al een oorspronkelijke dimensie van het samen-leven, en schijnt in onze vertechniseerde wereld, met zijn veelvuldige anonieme contacten en ontmoetingen, nog voortdurend aan belang toe te nemen. Aan de hand van enkele recente studies brengt de auteur meer klaarheid in de complexiteit, de betekenistypes en de systematiek van de uiteenlopende vormen van non-verbale communicatie, die ten dele elke reductie tot mogelijk equivalente linguïstische expressievormen tarten.

verschenen: September 1985, blz. 950

jaargang: 52/11