Stockx & Vandermosten

Welvaartsinflatie, welzijnsfrustratie

De gevestigde en duidelijke theorieën van de economische wetenschap blijken een harde dobber te hebben aan de verklaring van de huidige aanslepende inflatie. Laat men evenwel de complexiteit van heel ons markteconomisch bestel meer recht wedervaren, dan dreigt het probleem erg ondoorzichtig te worden. Bij wijze van hypothese stellen de auteurs voorop dat de ongebreidelde behoeftencreatie de harde kern vormt van een onvermijdelijk en permanent inflatieproces.

verschenen: Juni 1975, blz. 771

jaargang: 42/09