Th. de Jong

Wereldbeeld en wereldkaart

Uit de geschiedenis van de cartografie blijkt, dat een wereldkaart niet altijd een objectief, onpersoonlijk gegeven is geweest, maar dat het wereldbeeld de opzet van de kaart bepaalde. De mythe van Atlantis en Middeleeuwse kaarten vormen hiervan een illustratie.

verschenen: Maart 1971, blz. 596

jaargang: 38/06