Frank Vandenbroucke

Werk, rechtvaardige inkomensverdeling, budgettaire discipline: een trilemma?

Maarten Goos kreeg in 2009 de P.W. Segers-prijs voor zijn baanbrekende onderzoek over de uitschakeling van routinejobs op de arbeidsmarkt. Hij onderzocht hoe nieuwe ongelijkheden hiermee samenhangen. Frank Vandenbroucke verbindt hieraan een kritische bezinning over de groeiende ongelijkheden in onze samenleving. Hoe kan het sociale beleid dergelijke fundamentele trends tegengaan? Staan we voor een onoplosbaar ‘trilemma’, wanneer we zowel budgettaire discipline, rechtvaardige inkomensverdeling als meer werkgelegenheid nastreven? Of schuilen er vermijdbare mattheuseffecten in ons beleid?

verschenen: Oktober 2011, blz. 771

jaargang: 78/09