Ludo Verbeeck

Werkelijkheid en woord in Duitse literatuur 60-70

In een eerste bijdrage omschrijft de auteur de crisis waarin de Duitse literatuur beland was in het begin van de jaren zestig. Vooral de roman had het moeten ontgelden als een verwerpelijke wereldvreemde fictie. Maar de voortan nog alleen geoorloofde literatuur van ‘uit de werkelijkheid gegrepen’ reportages en documenten, had tot een nieuwe impasse geleid: het verlies aan ‘literaire’ taalexpressie bleek gepaard te gaan met een verlies aan werkelijkheidservaring.

verschenen: Januari 1982, blz. 358

jaargang: 49/04