Filiep Vandenborre

Werkloosheidsuitkeringen als inkomen

Werkzoekenden en uitkeringsgerechtigde werklozen aan het eind van

Het aantal uitkeringsgerechtige werkzoekende werklozen neemt reeds enige tijd af, maar het financiële gewicht van het stelsel van de werkloosheidsverzekering is niet verminderen. Dit hoeft niet te verwonderen want werkloosheidsuitkeringen worden als een vorm van inkomen aan hele groepen burgers toegekend los van enige arbeidsplicht. Is dit een prefiguratie van het onvoorwaardelijke basisinkomen? werkeloosheid(suitkeringen), anno 1989

verschenen: Maart 1989, blz. 512

jaargang: 56/06