Bollen & Moulaert

Werklozen: slachtoffers of verwekkers van de economische crisis

Vooral de langdurig werklozen zijn de slachtoffers bij uitstek van de nieuwe ‘sanerings’-maatregelen van het regime van de werkloosheidsuitkeringen. Niet alleen het – individuele – recht op arbeid raakt in verdrukking maar eveneens het recht op een menswaardig (minimum) inkomen. De auteurs stellen enkele maatregelen voor om de wezenlijke functie van de werkloosheidsvergoeding, de verschaffing nl. van een behoorlijk vervangingsinkomen, te revaloriseren en te waarborgen.

verschenen: Maart 1981, blz. 535

jaargang: 48/06