Henri van Waesberghe

West-Europa, 160 miljoen jaar geleden

Waarop is de reconstructie gefundeerd van ‘hoe Europa er uitgezien moet hebben’ miljoenen jaren voor onze tijdrekening? De auteur toont aan hoe men op grond van extensief en intensief paleontologisch en paleomagnetisch onderzoek inderdaad een reeks sluitende en goed bij elkaar aansluitende conclusies kan formuleren over wel lang, maar niet spoorloos vergane geografische en klimatologische situaties van het verleden.

verschenen: Mei 1976, blz. 721

jaargang: 43/08