Jan Kerkhofs

Westers geloof in reïncarnatie

Een van de meest verrassende resultaten van het Groot Europees Waardenonderzoek was dat een aanzienlijk procent christenen ‘katholieken niet uitgezonderd’ bevestigden te geloven in een of andere vorm van reïncarnatie. De auteur spreekt het vermoeden uit dat het hier gaat om een (vergeefse) poging om te compenseren en te recupereren wat verloren is gegaan in een te rationele en te geseculariseerde interpretatie van het authentiek christelijke verrijzenisgeloof.

verschenen: November 1984, blz. 103

jaargang: 52/02