Edward Schillebeeckx

Wetenschap: bestanddeel van bevrijdingskunde

Tot in het begin van de eeuw golden de wetenschappen als de enige objectieve beschrijving en/of verklaring van de werkelijkheid. Intussen leerde de wetenschapskritiek ze meer en meer zien als aprioristische, ‘rationele’ constructies, verwikkeld in een soort eindeloze tweekamp met de weerbarstige ‘irrationele’ werkelijkheid. Tegelijk brak de erkenning door dat andere ervaringen van die werkelijkheid – en met name het weet hebben van… en de (ethische) verontwaardiging over zoveel onmenselijkheid in een technisch hoog ontwikkelde wereld – geen minder zekere kennis noch minder ware ontsluiting van de werkelijkheid zijn. In de opzet van een ‘bevrijdingskunde’ spelen wetenschap en techniek een belangrijke en zelfs onvervangbare rol:: voor de hoofdrol zijn ze blijkbaar iet geschikt noch gemaakt.

verschenen: December 1984, blz. 195

jaargang: 52/03