Marian Deblonde

Wetenschap in dienst van emancipatie?

Het model van de Starnbergers

In de jaren 70 poogde de Starnbergergruppe een strategie te ontwerpen voor een verantwoord wetenschapsbeleid. Op grond van het inzicht dat de huidige opvatting van de wetenschap als autonoom systeem zelf het resultaat is van een bepaalde politieke context, onderzochten zij in hoeverre externe factoren de huidige dynamica zowel van de wetenschappen in het algemeen als van de afzonderlijke disciplines kunnen sturen. wetenschap in dienst van emancipatie ? Starnbergergruppe (1990)

verschenen: April 1990, blz. 640

jaargang: 57/07