G.W. Kowalsky

Wetenschap tussen Fascinatie en Argwaan

In onze samenleving blijkt van het wetenschappelijk onderzoek een merkwaardige fascinerende kracht uit te gaan. Mede doordat de wetenschapsmensen een nogal aparte, sociale groep vormen, roept hun bedrijf ook uitgesproken argwaan en vijandigheid op. De auteur probeert te achterhalen waar die fascinatie en argwaan vandaan komen en tot welke conflicten zij aanleiding geven. In zijn conclusie gaat hij uitdrukkelijk in op de kritische en complementaire verhouding van wetenschap en christendom.

verschenen: Oktober 1978, blz. 57

jaargang: 46/01