J. Kicken

Wetenschap tussen manipulatie en emancipatie

Universiteit en wetenschap staan de laatste jaren bloot aan toenemende kritiek van velerlei aard. Er worden steeds meer vragen gesteld naar de functie van universiteit en wetenschap in onze samenleving. Men vraagt zich af, of de wetenschap wel relevant genoeg is voor de maatschappij en of zij wel de emancipatie van de mens dient. Dit artikel poogt enkele aspecten van dit veel omvattende actuele probleem te behandelen.

verschenen: Oktober 1974, blz. 58

jaargang: 42/01