Henk Jans

Wetenschappelijk wereldbeeld en scheppingsgeloof

Kan de eventuele ‘aanvaarding van doelgerichtheid in het wetenschappelijk wereldbeeld’ (G. Bodifée) een brug slaan naar – gelden als bevestiging van – o.m. het christelijk scheppingsgeloof? De creationistische interpretatie van de bestaansgrond van wereld en mens knoopt aan bij ervaringen en waarderingen van de werkelijkheid, die de objectief-wetenschappelijke benadering van diezelfde realiteit vooralsnog en principieel niet in haar betoog wil (noch kan?) betrekken.

verschenen: April 1987, blz. 607

jaargang: 54/07