Henk Jans

Wetenschappelijk wereldbeeld in enkelvoud of meervoud?

In dialoog met Gerard Bodifée’s Het vreemde van de aarde zoekt deze tweede bijdrage te achterhalen in welke zin de jongste wetenschappelijke bevindingen een brug geslagen hebben tussen darwiniaanse evolutie en thermodynamische entropiewet:: en in hoeverre daarmee een verklaring gevonden is van de oorsprong, de evolutie en de bestaanswijze van de levende wezens met inbegrip van de mens. Wat behelst Bodifée’s ongewone conclusie dat er voortaan ‘geen reden is om huivering te zijn voor het opnemen van het princiep van doelgerichtheid in het wetenschappelijk wereldbeeld’?

verschenen: Maart 1987, blz. 533

jaargang: 54/06