André Lefevere

Wetenschappelijke studie van literatuur

Op het moment dat de wetenschapsfilosofie het logisch-positivistisch wetenschapsideaal de rug begon toe te keren, gingen vele beoefenaars van de literatuurwetenschap dat ideaal pas ontdekken en kritiekloos aankleven. De tijd lijkt thans rijp voor een duidelijk onderscheid tussen de alleszins geoorloofde ‘subjectieve’ interpretatie van individuele teksten en de echt wetenschappelijke beschrijving van literatuur als een systeem, dat binnen een maatschappelijke context historische ontwikkelingen doormaakt.

verschenen: Juli 1982, blz. 942

jaargang: 49/10