Erik Van Hove

Wetenschapsbeleid

Hoe kwam de overheid er toe aandacht te besteden aan de wetenschap? Als een der eerste landen binnen de OESO heeft de overheid in België een wetenschapsbeleid gevoerd. Nu ook dit beleid gefederaliseerd wordt, staat men voor nieuwe uitdagingen. Wetenschapsbeleid is weliswaar een zaak van evenwicht maar daarom niet meteen een oefening in verdelende rechtvaardigheid. wetenschapsbeleid België (1992)

verschenen: September 1992, blz. 1017

jaargang: 59/11