Guido Vanheeswijck & Peter Van Olmen

Wie is bang van Virginia Woolf?

Interview met René Girard

Op 23 oktober 1995 hield René Girard aan de Ufsia (Universiteit Antwerpen) een spreekbeurt naar aanleiding van de toekenning van zijn eredoctoraat. Na afloop hadden G. Vanheeswijck en P. Van Olmen een gesprek met hem, waarin ze op een drietal thema’s ingingen: zijn antropologische visie, zijn opvatting over de rol van het christendom en zijn literatuurwetenschappelijke bevindingen.

verschenen: Februari 1996, blz. 101

jaargang: 63/02