Katrien Hertog

Wie wind zaait, zal storm oogsten

De kiemen van religieus extremisme in Tsjetsjenië

Onrecht en oorlog veranderen gematigde gelovigen in religieus extremisten. Daarvan is de geschiedenis van Tsjetsjenië een duidelijk voorbeeld. De eerste en tweede Russische invasies, in 1994 en 1999, hebben de politisering van de islam in de hand gewerkt. De islam die zich sedert de zestiende eeuw onder de Tsjetsjeense stammen verspreid heeft, was echter van soefistische strekking. En daarin ligt de nadruk op innerlijke verbondenheid met God, veeleer dan op maatschappelijke inzet en politieke daden.

verschenen: Juli 2003, blz. 620

jaargang: 70/07