W.L. Boelens

Wijs worden van je verleden

N. Greitemann en W. Grossow

De naoorlogse beroering binnen de katholieke kerk van Nederland heeft zich een moment toegespitst op de persoonlijke lotgevallen van twee bekende exegeten. In een autobiografische terugblik op dat verleden situeren beide auteurs de wortels van het conflict in een veel vroegere periode. En hun meestal genuanceerde beoordeling van mensen en dingen draagt wezenlijk bij tot een beter begrip van wat er nu eigenlijk aan de hand was – en is – met de moeizame ontvoogding van het theologisch onderzoek en het christelijk bewustzijn.

verschenen: Mei 1982, blz. 653

jaargang: 49/07