Pieter Anton van Gennip

Wijsbegeerte: een respectabel vak

Denkdiscipline en bestaansfunctie

Na een summiere verkenning van de coördinaten die de positie van de wijsbegeerte bepalen (wijsbegeerte als denkdiscipline en als bestaansfunctie), gaat de auteur nader in op de mogelijke functie van wijsbegeerte, als inleiding in verwondering en vrijheid, in de moderne cultuur en op de consequenties daarvan voor op te nemen thema’s en na te streven stijl. wijsbegeerte

verschenen: Januari 1992, blz. 298

jaargang: 59/04