Ger Groot

Wittgensteins grens

Filosofie in brieven en dagboeken

‘God, laat me godvruchtig zijn, maar niet overspannen.’ Vanwege de scherpe scheiding die hij maakte tussen het zegbare en het onzegbare schreef Wittgenstein dergelijke noodkreten en andere overpeinzingen over het goede en het goddelijke niet in zijn filosofische geschriften, maar in zijn dagboeken en brieven neer. Daarom zijn die voor een beter inzicht in zijn denken onmisbaar.

verschenen: September 2000, blz. 697

jaargang: 67/08