Benjamin De Mesel

Wordt het morgen beter?

Over wijsheid en vergrijzing

Wordt het morgen beter? Het lijkt alsof we daar weinig over kunnen zeggen, maar één ding staat vast: we zullen morgen ouder zijn dan vandaag. Het vooruitzicht op persoonlijke en collectieve vergrijzing stemt weinigen vrolijk. Dat komt omdat vergrijzing vaak door een zwarte kostenbril wordt bekeken. Op die manier wordt ouderen en ouder wordenden (en wie is dat niet?) een schuldgevoel aangepraat: men vreest te verworden tot niets dan een last voor zijn omgeving. Dit essay wil tegenwicht bieden tegen die vrees door te wijzen op een mogelijk voordeel van ouder worden: je wordt er wijzer van. En als we wijzer worden, wordt het misschien morgen toch nog beter.

verschenen: Februari 2014, blz. 103

jaargang: 81/02