Cesàr Jerez

Wordt Nicarague een tweede Cuba?

De situatie in Nicaragua kwam weer fel in het nieuws toen daar in oktober jl. opnieuw de noodtoestand werd afgekondigd. Kort daarna had de redactie een gesprek met Cesàr Jerez, die jarenlang provinciaal-overste van de jezuïeten in Centraal-Amerika is geweest en nu rector is van de katholieke universiteit in Managua. Een gesprek over die noodtoestand, over de economische situatie van het land, over de moeilijkheden met de kerk, enz. Geen systematische uiteenzetting, maar een beschrijving van indrukken en overtuigingen die steunen op ervaringen van binnenuit.

verschenen: Januari 1986, blz. 344

jaargang: 53/04