Benjamin De Mesel

Zekerheden in beweging

Antwoord aan Vanheeswijck en Van Bendegem

Moeten we aan alles twijfelen? Rond die vraag schreef de auteur een aantal maanden geleden een essay (‘Onbevreesde twijfelaars. Kanttekeningen bij een ideaal’) waarop Guido Vanheeswijck (‘Als de rivierbedding zich verlegt. Over twijfel en zekerheid’) en Jean-Paul Van Bendegem (‘Hoewel, echt zeker ben ik niet’) intussen in Streven hebben gereageerd. In deze bijdrage neemt De Mesel hun voorbeelden als aanleiding om zijn visie te verduidelijken.

verschenen: December 2017, blz. 963

jaargang: 84/11