Geert van Dartel

Zelfbeschikking in Joegoslavië

Is er nog een toekomst voor Joegoslavië als federale of confederale staat? Worden de Europese beginselen voor mensenrecht en democratie, voor veiligheid en samenwerking er zodanig ontwricht dat het recht op zelfbeschikking eens en voorgoed ontkracht is? En, welke rol is er dan in deze crisis nog weggelegd voor de Europese Gemeenschap? Joegoslavië : zelfbeschikking (december 1991)

verschenen: December 1991, blz. 201

jaargang: 59/03