J.J.G. Boot

Zelfstandige Bantoestans ?

Vorig jaar verscheen een studie over de Transvaal-Ba Tswana. Naar aanleiding daarvan wordt door de auteur het moeilijke vraagstuk der afzonderlijke Bantoestans nog eens onder de loep genomen.

verschenen: April 1973, blz. 656

jaargang: 40/07