Erik Faucompret

Zeven jaar oorlog in de Perzische Golf

Al heeft de uitzichtloze oorlog tussen Irak en Iran ook eeuwenoude, religieus-politieke wortels, het eigenlijke grensgeschil gaat terug op interventies van buitenaf, waarvan de eerste (1913) berustte op een afspraak tussen twee toenmalige grootmachten, Groot-Brittanië en Rusland. Intussen werden de betwistingen van territoriale aard door de Iraanse revolutie uitdrukkelijk verruimd tot een conflict tussen rechtgelovige en niet-rechtgelovige moslims, terwijl twee nieuwe grootmachten, de VSA en de USSR, even nadrukkelijk hun belangen in de Shat-AL-Arab zoeken veilig te stellen. De verbeten of in het nauw gedreven onwil van de twee oorlogvoerende partijen om enig prestigeverlies te lijden, is misschien de voornaamste hinderpaal om een einde te maken aan de mensenlevens verslindende confrontatie tussen beide landen.

verschenen: Oktober 1987, blz. 25

jaargang: 55/01