Jacques De Visscher

Zichzelf begrijpen

In memoriam Paul Ricoeur

Nagenoeg zijn hele intellectuele leven heeft de Franse filosoof Paul Ricœur (1913-2005) zich gewijd aan de goede overdracht van filosofisch verworven en historisch gedragen inzichten. Het duiden van de gestalten van goed en kwaad, van lijden en loutering, van rechtvaardigheid en van de tijdsbeleving moest bij hem uitmonden in een begrijpen van het zelf dat in een maatschappij en een geschiedenis is erkend, herkend en ingebed. Deze zoektocht heeft aanleiding gegeven tot een tegelijk gigantisch en stimulerend oeuvre.

verschenen: December 2006, blz. 971

jaargang: 73/11