A. Poncelet

Zijn wij nog onsterfelijk ?

Uit talrijke socio-psychologische feiten zou blijken dat de culturele conditionering van de doodservaring een plotselinge en merkwaardige evolutie heeft doorgemaakt. Er is een gedaante verandering van de dood. Dat heeft de auteur gebracht tot de vraag welke weerslag deze metamorfose kan hebben op het eeuwenoude raadsel van de menselijke onsterfelijkheid.

verschenen: November 1972, blz. 140

jaargang: 40/02