Diederik Boeykens

Zinloos geweld bestaat niet

Onze maatschappij heeft tegenover geweld een ambivalente houding. Enerzijds zijn allerlei vormen van enigszins gewelddadig gedrag verboden. Anderzijds zijn geweldscènes alom aanwezig in de media. Geweldbeheersing is maar mogelijk als je de aanleg tot geweld eerst als een realiteit aanvaardt, en inziet dat gewelddadig gedrag altijd een oorzaak en een bedoeling heeft.

verschenen: Januari 2001, blz. 48

jaargang: 68/01