Wam de Moor

Zonbeschenen wit van binnen

Bij de honderdste geboortedag van Anton van Duinkerken (2)

Op 2 januari 2003 was het honderd jaar geleden dat Anton van Duinkerken in Bergen-op-Zoom geboren werd. Niet alleen in zijn geboortestad, ook elders werd daaraan aandacht besteed. In deze tweede bijdrage gaat de auteur in op de dichter Van Duinkerken en de invloed die zijn professoraat in Nijmegen op zijn leven en werk heeft gehad.

verschenen: Maart 2004, blz. 231

jaargang: 71/03