Nicolas Standaert

Zonde, schuld en schaamte in de Chinese cultuur

Binnen elke cultuur worden mensen met de donkere zijde van het bestaan geconfronteerd. Maar hoe gaan zij ermee om? In China heerst een schaamtecultuur, in het Westen een schuldcultuur. In de ogen van Chinese auteurs zijn ‘zonde’, ‘schuld’ en ‘vergeving’ aantrekkelijke begrippen, die zij als de kern van het christendom beschouwen en die volgens hen mede verklaren waarom democratie in het Westen is ontstaan.

verschenen: Maart 1997, blz. 195

jaargang: 64/03