Paul Fitzgerald

Zonder dialoog geen communio

Een initiatief van kardinaal Bernardin

Kort voor zijn dood lanceerde de Amerikaanse kardinaal Bernardin een groots initiatief om de dialoog binnen de rooms-katholieke kerk te stimuleren. Er kwamen heel wat positieve én negatieve reacties op, van clerici en leken. Alleen een bisschop die bereid is te luisteren, kan een geïnspireerd kerkelijk leider zijn, heeft Cyprianus ooit geschreven. Dat had Bernardin blijkbaar begrepen.

verschenen: April 2000, blz. 312

jaargang: 67/04