Henk Jans

Zonne-energie

Tot nauwelijks een paar eeuwen geleden teerden alle aardse leven en elke menselijke beschaving, economie en cultuur uitsluitend op een geringe fractie van de zonne-energie die dagelijks de aarde bereikt. De wetescnhap dat de fossiele (zonne-)energie niet onuitputtelijk is en dat het verbruik ervan veelvuldige schadelijke neveneffecten heeft, noopt tot een ernstig en volgehouden onderzoek naar de actuele en potientiële gebruikswijzen van de wellicht enige milieuvriendelijke energiebron die ons voor ongepaald lange tijd verzekerd is.

verschenen: November 1984, blz. 127

jaargang: 52/02