Wendy Verhoeven en R. Vanderstraeten

Zwijgen als het graf?

In de mensenmaatschappij is de dood een onvermijdelijke realiteit. Maar er zijn duidelijk verschillen in de omgang met dit universele gegeven. Deze bijdrage belicht enkele cultuurhistorische en cultuursociologische facetten van de manier waarop de relatie

verschenen: November 2008, blz. 908

jaargang: 75/10