D R I F T

963 Taal mengen is gif mengen
Guido Vanheeswijck

A R T I K E L E N

965 Giorgio Agamben over uitsluiting en exterminatie. De logica van de soevereine macht
Georges De Schrijver
Van Michel Foucault stamt het inzicht dat de moderne staat een biopolitiek is gaan doorvoeren die het mogelijk maakte radicaal in te grijpen in het leven van burgers. In zijn werk Homo sacer. Soevereine macht en het naakte leven radicaliseert de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben deze visie. Hij toont aan dat reeds de sofisten en Aristoteles een notie van macht ontwikkelden die de burgers weerloos uitleverde aan de soeverein. Hierop voortbouwend kon de nazi-jurist Carl Schmitt zijn theorie ontwerpen van de uitzonderingstoestand op grond waarvan het Joodse volk, beroofd van elke rechtsbescherming, kon worden omgebracht.
977 Max Weber. Tussen demonen in een godenstrijd
Sebastian Müngersdorff
Dit jaar wordt de honderdvijftigste verjaardag gevierd van de Duitse jurist, econoom, historicus en socioloog Max Weber. De vragen die hij stelde in zijn uiteenlopende geschriften zijn nog steeds actueel. In deze tekst wordt ingegaan op een belangrijk aspect van zijn denken: de eeuwige waardenstrijd. Nu verschillende waardensystemen meer dan ooit met elkaar in conflict zijn, lijkt het alsof Weber rechtstreeks tot ons spreekt.
987 Moses Herzog wordt vijftig. Jubileum van Saul Bellows meesterwerk
Jeroen Vanheste
Vijftig jaar geleden verscheen Herzog, de roman waarmee de Amerikaanse schrijver en latere Nobelprijswinnaar Saul Bellow doorbrak. Naast een verhaal over een man die een diepe crisis overwint, is Herzog ook en vooral een vlijmscherp commentaar op de westerse massacultuur en een pleidooi voor het belangrijkste dat een mens kan bezitten: een persoonlijkheid. De roman is er in onze tijd van technisch en economisch nutsdenken en biologisch determinisme alleen maar actueler op geworden.
999 Voedsel voor de verrezen lichamen. De poëzie van Michael Symmons Roberts
Hugo Roeffaers
Een religieus dichter voor onze geseculariseerde tijd, zo heeft men Symmons Roberts eens getypeerd. En, inderdaad, volgens hem hebben zelfs verrezen lichamen heel primaire behoeften. Zijn zesde bundel poëzie bevat evenveel gedichten als er psalmen zijn, honderdvijftig namelijk. Toch haalt de kwaliteit het op de kwantiteit want Symmons slaagt er telkens weer in de meest spirituele ervaringen poëtisch te belichamen.

F O R U M

1008 De schoolse reproductie van competente rebellen. Het hoger onderwijs in Nederland kan zoveel beter
Aleid Truijens
1013 Lof der gehoorzaamheid
Peter Hautekiet
1017 Massaal geweld tegen burgers in Rwanda: Nooit meer?
Bert Ingelaere en M. Verpoorten
1024 Volkenrecht en etnisch-culturele problematiek
Wim Couwenberg

P O D I U M

1027 Mannen, vrouwen, dieren en goden. Métamorphoses van Christophe Honoré
Ivo De Kock
1033 Dante, Ruscha, Minne, Joyce. De boeken van Elisabeth Tonnard
Jack van der Weide
1038 Van patrijzen en prostaat. Over Het feest der onbeduidendheid van Milan Kundera
Paul Pelckmans