3 Geachte lezers
Herman Simissen

D R I F T

5 Amerikaanse toestanden?
Herman Simissen

A R T I K E L E N

7 Bij de dood van Simon Leys. Het werk van de sinoloog
Sus Van Elzen
De Belgische sinoloog Simon Leys – zijn eigenlijke naam was Pierre Ryckmans – overleed op 11 augustus 2014 in Sydney, Australië. Hij had wereldfaam verworven door zijn boeken Les Habits neufs du Président Mao en Ombres Chinoises, en een tot zijn dood voortdurende reeks intelligente en kritische essays over Chinese politiek, cultuur en beschaving. Zijn visie op China viel echter niet bij iedereen in de smaak…
16 De tijd van de Reformatie en de secularisatie van kennis
Brad Gregory
Aan middeleeuwse universiteiten gold theologie als het belangrijkste vak, maar tegenwoordig heeft het nog slechts een marginale positie. Dit is tekenend voor het proces van secularisatie van kennis. Doorgaans wordt de secularisatie van kennis verklaard uit de opkomst van de natuurwetenschappen, het toenemende historisch besef en de invloed van de Verlichting. Brad Gregory betoogt dat de oorsprong van dit proces eerder ligt, namelijk in de tijd van de Reformatie.
30 Ode aan de stad. Edward Glaeser over de verstedelijking van de wereld
Herman Simissen
Tussen 2005 en 2010 heeft zich een opmerkelijke, maar niet alom opgemerkte omslag in de wereldgeschiedenis voorgedaan: woonde een meerderheid van de wereldbevolking van oudsher op het platteland, inmiddels woont een meerderheid in een stad. Of dit moet worden gezien als een positieve ontwikkeling is voor velen de vraag. De Amerikaanse econoom Edward Glaeser is er een uitgesproken voorstander van, dat mensen zich in steden vestigen. Zijn argumentatie om dit standpunt te onderbouwen is verrassend.
42 The Swimming Pool van Michael Borremans. Van een esthetische naar een ethische ervaring
Marty Hayen
Kan een esthetische ervaring een fundamentele existentiële ervaring worden? In dit essay vertelt de auteur, onderwijscoördinator in de gevangenis van Antwerpen, hoe de tekening The Swimming Pool van Michael Borremans haar liet verstaan hoe haar omgang met gedetineerden was veranderd. De auteur gebruikt daarbij de hermeneutische theorie van Hans-Georg Gadamer en ontleent verscheidene begrippen uit zijn leer van het verstaan.
53 Oscar Wilde: dandy, homo, filhelleen
Toon Van Houdt
Met zijn schandaalroman The Picture of Dorian Gray uit 1891 joeg Oscar Wilde de Engelse goegemeente op stang. Het boek laat zich lezen als een ingenieuze adaptatie van het antieke Pygmalion-verhaal. Daarnaast fungeert het als een sleutelroman: de auteur hanteert de codetaal van de klassiek-Griekse knapenliefde om het eigenlijke thema van het werk te verhullen en te onthullen – de homo-erotiek van klassiek gevormde Engelse dandy’s als… Wilde zelf. Daarbij imiteert én persifleert hij het toentertijd vigerende platonische vertoog over de mannenliefde.

F O R U M

63 Valse noodzaak. (En hoe er aan te ontsnappen)
Harold Polis
70 Bijbel in Gewone Taal. Een eerste impressie
Panc Beentjes

P O D I U M

78 Verwondering in poëzie en wetenschap. De mooiste gedichten van Leo Vroman (1915-2014)
Joris Gerits
84 Herdenkingen
Klaas Tindemans

B O E K E N

Dirk Collier, Paths to Peace. Religion, Ethics & Tolerance in a Globalizing World * Johan Goud (red.), Het leven volgens Oek de Jong. Een terugkeer naar een naaktheid * Zacht Lawijd, Schrijvers in de Eerste Wereldoorlog * Francisca van Vloten (red.), Tijdelijk Thuisland. Belgische kunstenaars in Domburg.