579 In een Russische lente moet men niet geloven
Katlijn Malfliet
De specifieke kenmerken van het Russische politieke regime (het autocratisch karakter van het Russisch leiderschap en de patrimoniale structuur van de politieke macht) sluiten een Russische politieke lente vrijwel uit. De Russische buitenlandse politiek voert een weloverwogen strategie om Rusland stevig midden in het bed van de Euraziatische ruimte te nestelen. Een echt partnerschap met Europa is in die optiek een utopie. Rusland leidt de dans onder de wapperende vlag van het nieuw autoritarisme.
592 Lief en Leed uit Homs. Verslag van een ooggetuige
Frans van der Lugt
Deze tekst laat zien hoe moeilijk het is om genuanceerd en objectief verslag te doen van gebeurtenissen als die in Syrië vandaag. Belangen verblinden de kijk op de werkelijkheid en besmetten de beschrijving ervan. De auteur woont en leeft nu al 48 jaar in het Midden-Oosten en ervaart steeds weer hoe moeilijk het voor een buitenstaander is deze wereld te begrijpen. Ondertussen proberen de inwoners van Homs gewoon door te gaan met leven vaak in bijzondere broederschap.
598 Taalcompetenties en reële vrijheid. Philippe Van Parijs over taalkundige rechtvaardigheid
Erik De Bom
In zijn nieuwste boek gaat Philippe Van Parijs in op het probleem van taalkundige (on)rechtvaardigheid. Daarin juicht de auteur onder meer de opmars van het Engels als lingua franca toe, maar bepleit hij tegelijkertijd dat de onrechtvaardigheden die dat met zich meebrengt bestreden moeten worden. In deze bijdrage wordt Linguistic Justice grondig voorgesteld, getoond hoe het aansluit bij Van Parijs eerdere werk, en een kritiek geformuleerd.
609 De neoliberale dictatuur
Guido Vanheeswijck
Voortbouwend op een recente lezing van Paul Verhaeghe over het dominante verhaal van het neoliberalisme wordt de vraag gesteld hoe onze manier van denken nog kan worden veranderd. Wie is in staat om nu een alternatief verhaal te presenteren en te verdedigen? Universiteiten moeten vrijplaatsen blijven voor (zelf)kritiek. Zo’n vrijplaats is immers een noodzakelijke voorwaarde voor out of the box-denken. Maar als de universiteit reeds is gezwicht voor neoliberale uitgangspunten als rendement en efficiëntie, mag men daar die uitgangspunten dan nog wel ter discussie stellen?
620 Een paard als tragische held. George Orwell en Émile Zola
Herman Simissen
Er is al vaker gewezen op de invloed van de Franse schrijver Émile Zola op de Engelse schrijver George Orwell. Vergelijkingen tussen De Mijn van Zola en The Road to Wigan Pier van Orwell liggen dan voor de hand: beide boeken spelen voor een belangrijk deel in een milieu van mijnwerkers, en beide hebben een uitdrukkelijk politiek oogmerk. Maar wellicht is De Mijn ook een bron van inspiratie geweest voor het meest succesvolle boek van Orwell, Animal Farm.

F O R U M

630 Pijn
Pieter Anton van Gennip
635 Politieke middenpositie opnieuw ter discussie
Wim Couwenberg
639 Jezus van Nazareth revisited?
Bruno Segers

P O D I U M

645 Het dreigend bankroet van de kleine Europese film
Ivo De Kock
652 ‘Historias’ of het onvermogen te sterven
Gerbert Faure

B O E K E N

Hans Achterhuis, Zonder vrienden geen filosofie * Philipp Blom, Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting * Meir Shalev, In den beginne. Eerste keren in de Bijbel * Steven Pinker, Ons betere ik. Waarom de mens steeds minder geweld gebruikt * Paul van Velthoven, Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte * Carla Schultz-Hoffmann (red.), Frauen: Picasso, Beckmann, de Kooning * Joke J. Hermsen, Blindgangers * Louis Vos, Idealisme en engagement. De roeping van de katholieke studerende jeugd in Vlaanderen ( 1920-1990) * Gie van den Berghe, Kijken zonder zien. Omgaan met historische foto’s * Pascal Verbeken, Grand Central Belge. Voettocht door een verdwijnend land.