387 Wald. Een onleesbaar boek van schilder Gerhard Richter
Jan Koenot
Gerhard Richter heeft een boek gemaakt, Wald, waarin hij tientallen foto’s van een bos combineert met teksten die hij zodanig bewerkt heeft dat ze onleesbaar geworden zijn. Wat op het eerste gezicht een gratuit spelletje lijkt, ligt in het verlengde van een lange worsteling van westerse dichters en kunstenaars met de traditionele woordcultuur. Wald draagt alle spanningen en paradoxen in zich die Richters veelzijdige oeuvre kenmerken. Het boek voert je binnen in het hart van de zoektocht naar het ‘onvoorstelbare’.
399 Free Tibet?
Eric Hulsens
Afgaand op de publieke opinie is China de Tibetaanse cultuur aan het vernielen. Er woedt in Tibet zo ongeveer een Holocaust, terwijl de Tibetaanse cultuur een unicum van pacifisme is, een lichtend voorbeeld voor de wereld. Waarom is er echter zo’n krachtige pro-Tibetlobby, maar zijn er geen staten die de zogeheten Tibetaanse regering in ballingschap erkennen? Is een gesprek tussen de Dalai Lama en China ergens goed voor? Is meedoen met de pro-Tibetlobby een gênante vorm van naïveteit? Een kritische kijk op het Tibetdiscours.
411 Holle frasen zijn een ramp. Karl Kraus en zijn strijd tegen manipulatie door de media
Magda Heeffer
Rond 1900 richtte Karl Kraus in Wenen, officieel het centrum van de moderniteit, het onafhankelijke tijdschrift Die Fackel op. Daarin fulmineerde hij tegen alles wat hem aan de maatschappij, politiek en cultuur irriteerde en tegen zaken die hij onrechtvaardig vond. Hij zwom tegen de stroom van de gangbare mening in. Hij wilde de lezers tot nadenken stemmen. Uit de berichtgeving in Die Fackel over de Dreyfus-affaire blijkt dat Kraus kritiek leverde op de wijze waarop de media de beeldvorming over deze kwestie naar hun hand zetten.
421 ‘Allemaal domme affectatie’. Over Fonvizins Brieven uit Frankrijk (1777-1778)
Kris Peeters
In 1777-1778 ondernam Denis Fonvizin (1745-1792), een Russische diplomaat en toneelschrijver, de verre reis van Petersburg naar Frankrijk. Vanuit Frankrijk verstuurde hij het relaas van zijn avonturen en bevindingen naar het thuisfront. Achttien brieven zijn nu in het Nederlands te lezen. Ze vormen een op zijn minst eigenaardig te noemen verzameling, die een ongewone en bovendien amusante blik werpt op de Franse zeden ten tijde van de Verlichtingsfilosofen.
430 Welke democratisering van het onderwijs?
Raf Debaene
Een hedendaagse onderwijskritiek pleit voor gelijke kansen en appelleert zo aan onze democratische gevoeligheid. Het rapport Accent op talent wil echter vooral alle talenten mobiliseren in functie van de economische ratrace. Uitgangspunt én doel van dat onderwijs is de homo economicus op zijn smalst. Het boek De school van de ongelijkheid focust op het feit dat onderwijs de sociaaleconomische classificatie reproduceert. Ook hier dreigt onderwijs in de eerste plaats een ticket voor de arbeidsmarkt te verschaffen met bijhorende sociale status.

F O R U M

440 Wie moet een universiteit leiden?
Wil Derkse
445 Draadloos RSA (4): Het verzoeningsdiscours in Zuid-Afrika
Gerrit Brand
450 De toekomst van de vooruitgang
Harold Polis

P O D I U M

456 Verslaafd aan Grote Verhalen. Een muziekgeschiedenis van de twintigste eeuw
Samuel Vriezen
462 Droomversnelling. De Fenomenologie van de Soap
Christophe Van Eecke
466 Avant-garde, documentaire, propaganda. Belgische film tijdens het Interbellum
Stijn Geudens

B O E K E N

H. Hamersma, Voorbij alle woorden * H. Jagersma, 2 Koningen deel 1 * A. Jobsen, Numeri deel 1 * H. Küng, Het begin van alle dingen * Hieronymus, Brieven * D. Kehlmann, Ruhm * A. Enquist, Contrapunt.